LAURI –TUOTTEIDEN HISTORIA

Kultasepän opin käynyt Johannes Lauri muutti 1920 –luvulla Etelä-Pohjanmaalta Rovaniemelle. Täällä hän perusti vuonna 1924 Lapin Puukkotehtaan Pohjolankadulle.

Puukkojen ohella verstaassa valmistettiin lappilaisia perinnekäsitöitä matkamuistoiksi. Pääasiallisena materiaalina oli poronsarvi ja raidan juuripahka. Parhaimmillaan verstaassa työskenteli parikymmentä henkilöä.

Lapin sodassa vuonna 1945 verstas tuhoutui.

Välittömästi sodan jälkeen toimintaa kuitenkin jatkettiin väliaikaiseksi tarkoitetussa parakkirakennuksessa. Tavoitteena oli ollut saada paikalle pohjalainen hirsitalo. Tavoite toteutui kun Johannes Laurin perilliset siirsivät 1968 Rapakon talon Rovaniemen maalaiskunnan Alanamman kylästä tälle paikalle. Talo sijoitettiin tontin Pohjolankadun puoleiselle reunalle. Verstaan lisäksi siihen tuli myymälä.

Johannes Laurin kuoleman jälkeen toimintaa jatkettiin eri toiminimillä 1970-luvun puoliväliin saakka. Vuonna 1978 perustettiin Lauri-tuotteet Oy, joka kiinteistön ostettuaan saneerasi sen uudelleen verstas- ja myymäläkäyttöön. Tontille siirrettiin Kuivaniemen Oijärveltä varastorakennus lämpökeskukseksi ja raaka-aineiden säilyttämistä varten.

Lauri-tuotteet Oy suunnitteli uusia tuotteita aikaisempien rinnalle niin poronsarvesta kuin visakoivustakin, samoin kuin uusia puukko- ja korumalleja. Rakennuskantaa lisättiin vuonna 1986 siirtämällä viereiselle Tukkipojantien puoleiselle tontille Pudasjärven Sarakylästä Ala-Nuorungan talonpoikaistalo.

Aluksi uudisrakennuksessa toimi myymälä ja kahvio, kunnes tila muutettiin 1990-luvun alussa ulkopuolisille vuokrattavaksi kokous- ja pitopaikaksi.

Johannes Laurin lähes 90 vuotta sitten Rovaniemellä aloittama taidekäsityöhön perustuva liiketoiminta jatkuu edelleen.